Starta din egen insamling

Arktis är den plats på jorden som är mest drabbad av de pågående klimatförändringarna. Havsisen minskar både i utbredning och i tjocklek på ett skrämmande sätt - sju gånger Sverige har redan smält bort. Många arter hotas när deras livsmiljöer försvinner. En av dem är den majestätiska isbjörnen.

WWF arbetar hårt för att säkra en framtid för världens isbjörnar. Isbjörnen är en ovärdelig del av det arktiska ekosystemet och det som påverkar isbjörnen påverkar också alla andra arktiska arter. WWF arbetar bland annat med att belysa hoten från klimatförändringar och stödjer forskning om isbjörnar och andra arktiska arter. I Sibirien arbetar flera isbjörnspatruller med att minska konflikten mellan hungriga isbjörnar och lokalbefolkningen. 

Stöd vårt arbete, starta en egen insamling och hjälp WWF ge djuren i Arktis en framtid! 

Det här kan din insamling räcka till

  • Ett blodprov från en isbjörn som hjälper forskarna att samla in fakta som behövs för att bättre kunna skydda arten:100 kronor

  • Tio mikrochip som används för märkning av isbjörn: 400 kronor

  • En utbildning för volontärer i hur man sanerar efter ett oljeutsläpp: 7 000 kronor

Med ditt och dina vänners stöd kan vi uträtta mer. Varmt tack!

 Läs mer

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close