Rädda Isbjörnen
Linnéa Lundqvist Östersund Rädda Arktis

Rädda Isbjörnen

Isbjörnen har inga fiender förutom människan som jagat dem hårt under lång tid. Det största hotet idag, när jakten är reglerad, är den globala temperaturhöjningen och illegal jakt. På grund av växthusgaser i atmosfären smälter den arktiska havsisen tidigare varje år vilket ger isbjörnarna kortare tid att jaga inför sommaren. Dessutom har nu även vinterisen börjat frysa till 3-4 veckor senare än normalt i östra Sibirien och Hudson Bay i Kanada, vilket innebär att strandade isbjörnar inte kommer ut som vanligt på havsisen för att jaga säl och fylla på fettdepåerna. Amerikanska forskare har beräknat att 2/3 av väldens isbjörnar kan vara borta vid år 2050 på grund av att havsisarna sommartid kommer att smälta bort i stora områden i Arktis. Beståndet uppskattas nu bestå av upp till 25 000 individer. Andra hot mot isbjörnarna är föroreningar och bekämpningsmedel som förs från söder till Arktis i norr genom vindar och havsströmmar. Vissa av dessa kemikalier är långlivade organiska föreningar och de samlas upp i den arktiska näringskedjan. När de når toppredatorn, isbjörnen, har koncentrationen av dessa giftiga ämnen nått en alarmerande nivå. När isbjörnarna svälter finns det stor risk att miljögifterna kommer ut i kroppen och försvagar immunförsvaret. Tyvärr förs miljögifterna över från mamman till ungarna via dimjölken.

Insamlat belopp:
Mål: 3 000 kr
Period:
2014-08-28 2014-12-23

Aktivitet

Donationer:

Senaste gåvor

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Rädda Isbjörnen
Linnéa Lundqvist
{{don.MessageAnswer}}
Det finns inga gåvor till denna insamling ännu
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close