Vi behöver alla agera för klimatet och den biologiska mångfalden! 🌍

För att få en hållbar framtid behöver vi både hejda klimatutsläppen och stoppa den snabba förlusten av biologisk mångfald. Temperaturökningen bör stanna under 2 grader, helst på 1,5 grader, och den biologiska mångfalden behöver öka istället för att minska. Kämpa med oss genom att delta i Earth Hour den 27 mars och starta en insamling för planeten – utmana dig själv, dina kollegor och andra att vara med.

💚 Pengarna du är med och samlar in går till WWFs intensiva arbete för en mer hållbar och levande planet. Varje krona är viktig!

💁‍♀️ UTMANING: Utmana en kompis – starta varsin insamling! Vem hinner samla in mest till Earth Hour den 27 mars?

  

Så här gör du

Att starta en egen insamling tar bara fem minuter men kan göra stor skillnad.

  • Skriv en kort text
  • Dela med vänner, kollegor och familj
  • Följ hur din insamling bidrar till WWFs arbete för en levande planet!

Med ditt och dina vänners stöd kan vi göra skillnad tillsammans för planeten. Varmt tack för ditt stöd!

Tillsammans höjer vi våra röster för planeten och ser till att världens beslutsfattare agerar för att stoppa klimatkrisen och bevara den biologiska mångfalden! ✊ 

 

 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close