Starta din egen insamling

för att Rädda haven. Vi är problemet, men vi är också lösningen.

Sedan 50-talet har vi människor utsatt haven och dess invånare för enorma påfrestningar.

Vi har förorenat och fyllt haven med skräp. Vi har fiskat för mycket av vissa fiskar, och rubbar urgamla marina ekosystem. 

Vi på WWF jobbar globalt med att sätta press på politiker och andra beslutsfattare. Nu har de börjat få upp ögonen för konsekvenserna av våra handlingar och börjat agera – många lagar har skärpts och bättre skydd och skötsel av haven har blivit en angelägen fråga. Men det behöver hända mycket mer. Och det är bråttom.

Vill du också bli en del av lösningen? Genom att starta en egen insamling kan du tillsammans med dina vänner hjälpa oss i arbetet för ett levande hav! Ju fler vi blir, desto större chans att rädda haven – och livet på jorden.

 

Så här gör du

Att starta en egen insamling tar bara fem minuter men kan göra stor skillnad.
• Skriv en kort text
• Dela med vänner, kollegor och familj
• Följ hur din insamling bidrar till arbetet för ett levande hav


Med ditt och dina vänners stöd kan vi rädda haven. Varmt tack!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close