Rädda Haven
Krismis Norge Rädda haven

Rädda Haven

1. 8 miljoner ton plast hamnar i havet varje år Det motsvarar mer än en lastbil per minut. Att vi skräpar ner vår natur och våra hav är ett av vår tids största miljöproblem. 2. Det tar upp till 450 år för en PET-flaska att brytas ner i naturen Problemet med plast som kastas i hav och natur är att den bryts ner långsamt och därför stannar kvar i naturen i många hundra år. 3. Ungefär 80 % av skräpet i havet kommer från land Innan plasten vi kastar i naturen brutits ner, hinner den slås sönder i mindre bitar som sedan hamnar i haven. 4. Var du än är i världshaven kan du hitta plast Om drygt 30 år finns risken att det är mer plast än fisk i haven 5. Andelen fiske som är utfiskat, överfiskat, utarmat eller återhämtar sig från överfiske har ökat från 60 % till nästan 90 % I mitten av 1970-talet låg siffran på 60 procent, sedan ungefär 75 procent under 2005 och nästan 90 procent under 2013! 6. Världens fattigaste länder är de som drabbas hårdast av klimatförändringarna som påverkar haven Många människor är beroende av fiske för att överleva. 7. Fisk utgör 20 % av den animaliska källan till protein för omkring 3 miljarder människor. Det är alltså en viktig proteinkälla för många människor i världen. 8. Både överfiske och tjuvfiske driver på ökade orättvisor och fattigdom i världen Tjuvfisket är dessutom starkt sammankopplat med annan kriminalitet, som slaveri och människohandel. 9. Misskötseln av det globala fisket beräknas kosta 83 miljarder amerikanska dollar årligen i uteblivna intäkter Ett hållbart fiske (alltså när fiskebestånden hinner återhämta sig och anpassa sig till nya förutsättningar) skulle ge större ekonomisk lönsamhet och fler människor kunde vara säkra på att de fick mat i magen. 10. Havet har ända sedan 1970-talet skyddat oss från de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna Mer än 93 % av all värme som vi människor tillfört planeten sedan 1970-talet, genom bland annat växthuseffekten, har absorberats av havet. Dock finns det stor osäkerhet kring hur länge havet orkar detta. 11. Klimatförändringarna orsakar försurning av haven Sedan industrialismen har försurningen av havens ytvatten ökat med nästan trettio procent. 12. Havet är hem till nästan en miljon olika arter Men om vi inte radikalt minskar våra utsläpp av koldioxid kan nästan alla korallrev i världen utsättas för så sura förhållanden att de knappt orkar fortsätta växa. https://krismis.com startar en insamling för världens hav. För utan hav finns inget liv. Mänskligheten har betraktat havet som oändligt. Men fisken tar slut, korallreven dör, haven fylls med plast. Så kan vi inte ha det. Tillsammans gör vi skillnad. Skänk 100 kr eller mer och rädda haven.

Insamlat belopp:
Mål: 3 000 kr
Period:
2020-11-01 2029-11-20

Aktivitet

Donationer:

Senaste gåvor

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Rädda Haven
Krismis
{{don.MessageAnswer}}
Det finns inga gåvor till denna insamling ännu
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close