Tillsammans för klimatet!

Det är nästintill omöjligt att överskatta klimathotet. De årliga utsläppen av växthusgaser ligger på väldigt höga nivåer och konsekvensen är att vår jord värms upp allt snabbare.

Den globala uppvärmningen får katastrofala följder, som global avsmältning av glaciärer, höjda havsnivåer, fler översvämningar, stormar och skogsbränder och att extremtemperaturer uppnås allt oftare.

WWF arbetar på flera plan med klimatfrågan. Det rör sig om allt från projekt som rör enskilda områden och arter, till omfattande initiativ rörande nationella och internationella överenskommelser. 

Genom att starta en egen insamling kan du tillsammans med dina vänner hjälpa oss i arbetet för att säkra ett mer hållbart klimat i framtiden! Tillsammans kan vi fortsätta kampen för viktiga arter. livsmiljöer och hela ekosystemens överlevnad.  

Så här gör du

Att starta en egen insamling tar bara fem minuter men kan göra stor skillnad.

  • Skriv en kort text för din sida
  • Dela med vänner, kollegor och familj
  • Följ hur din insamling bidrar till arbetet för ett mer hållbart klimat

 

Med ditt och dina vänners stöd kan vi göra skillnad tillsammans för klimatet. Varmt tack!

 

Läs mer om vad WWF gör för klimatet här!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close