RÄDDA VÄRLDENS REGNSKOGAR

Just nu! Det brinner i världens regnskogar. 🔥

Det händer inte någon enstaka gång, utan bränderna runt om i världen blir både allt fler och allt större. Bränderna innebär miljontals extra ton koldioxid i luften, förlorad biologisk mångfald, förstörda ekosystem och hot mot människor, ekonomi, egendom, boskap och hälsa.

 

Men varför brinner det?

Klimatförändringarnas varmare och torrare väder är en stor faktor och eftersom bränder förstärker den globala uppvärmningen pågår en ond cirkel som måste brytas. Men 75 procent av bränderna är direkt kopplade till en mänsklig aktivitet: AVSKOGNINGEN, som pågår för att skapa jordbruksmark. OCH DET GER FAKTISKT HOPP. För det betyder att det finns en LÖSNING.  

SVARET ÄR JA. DET GÅR ATT STOPPA BRÄNDERNA. Vi vet vad som måste göras och har lösningarna för att rädda regnskogen. Det är möjligt att stoppa bränderna redan innan de bryter ut, framför allt genom kraftfulla förebyggande och skyddande åtgärder för att hejda avskogningen.

MEN LÄGET ÄR AKUT. Vi måste agera nu. Hjälp oss rädda världens regnskogar!

 

Så här gör du

Att starta en egen insamling tar bara fem minuter men kan göra stor skillnad.

  • Skriv en kort text för din sida
  • Dela med vänner, kollegor och familj
  • Följ hur din insamling bidrar till WWFs arbete

 

Med ditt och dina vänners stöd kan vi rädda den viktiga regnskogen. Varenda krona räknas, varmt tack för att du kämpar med oss! 🧡

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close