Hjälp oss rädda naturen via WWF
UVET Nordic Stockholm Stöd WWFs arbete

Hjälp oss rädda naturen via WWF

Hjälp oss skapa en bättre värld genom att samla in pengar till WWF för att bidra till en ljusare framtid. UVET Nordic* (f.d. Flygpoolen i Stockholm AB) är en online-resebyrå som startade sin verksamhet 1998. Sedan dess har vi engagerat oss i diverse olika projekt för att vi känner ett ansvar mot naturen och allt liv på vår vackra planet. Vi vill göra skillnad genom att bidra till en bättre värld och en välmående planet för framtida generationer. Reseindustrin växer så det knakar och i takt med det blir vårt ansvar än viktigare. De stora flygbolagen som vi arbetar med har omfattande program rörande miljöpåverkan där Airfrance KLM är i framkant som det ledande flygbolaget rörande miljöfrågor. Dagens flygplan är t.ex. 70 % bränsleeffektivare per personkilometer jämfört med flygplan från 1960-talet. Flygtrafiken ansvarar för omkring 2 % av de globala koldioxidutsläppen. Tillsammans med utsläppen av kväveoxider, vattenånga och effekter från kondensstrimmor, beräknas flyget svara för 3 % av människans totala påverkan på klimatet.** Vi går åt rätt håll men det finns fortfarande mycket att göra. Som resebyrå är det vårt ansvar att försöka påverka flygbolagens miljöengagemang och bidra med förutsättningar som möjliggör och förenklar deras arbete gällande dessa frågor. Samtidigt vill vi även stötta organisationer som arbetar direkt med att ta hand om vår natur och miljö och därför tog vi detta initiativ med strävan att bidra till en bättre värld. Vi vill uppmuntra alla våra kunder och samarbetspartners att hjälpa oss. Alla donationer är välkomna, oavsett hur små. Ditt bidrag spelar faktiskt roll och din hjälp gör verkligen skillnad. Stöd vårt projekt och hjälp oss samla in pengar till WWF:s naturvårdsarbete. Skänk din gåva här eller hjälp oss att nå ut till så många personer som möjligt genom att dela denna insamling via sociala medier som ex. Facebook. Alla donationer är välkomna och ditt stöd kommer att göra skillnad. Tack för din hjälp! * UVET Nordic AB (tidigare Flygpoolen i Stockholm AB) driver online-resebyråerna Flygpoolen (www.flygpoolen.se), Travelstore (www.travelstore.se), Doodle (www.doodle.se) och Flightfinder (www.flightfinder.se). ** FN:s internationella klimatpanel (IPCC) OBS! Denna insamling är direkt kopplad till WWF:s konto och inte till UVET Nordic. Alla bidrag via denna sida går oavkortat direkt till WWF via deras egen betallösning. UVET Nordic är inte involverad i hanteringen av de intäkter som denna insamling ger upphov till. English: Help us create a better world by raising money for WWF and contribute to a brighter future. UVET Nordic * (frm. Flygpoolen in Stockholm AB) is an online travel agency that began operations in 1998. Since then we have tried to engage ourselves in various projects, because we feel responsibility towards Mother Nature and all life on our beautiful planet. We want to make a difference by contributing to a better world and a prosperous planet for future generations. The travel industry is growing fast, which makes our Environmental responsibility even more important. The major airlines that we work with have extensive programs relating to the environment where Airfrance KLM is in the forefront as the leading airline concerning these matters. Today's aircrafts are 70 % more fuel efficient per passenger kilometre compared with aircrafts from the 1960s. Air traffic is responsible for about 2% of global carbon dioxide emissions. Along with emissions of nitrogen oxides, water vapour and effects of vapour trails, aviation are accounted for 3 % of the total impact on the climate. ** We are moving in the right direction but there is still much to do. As a travel agency, it is our responsibility to try to affect the airline’s commitments about the environment, and to create conditions that enable and simplify their work on these issues. At the same time we also want to support organizations that work directly with taking care of our nature and environment and therefore we took this initiative with the ambition to contribute to a better world. We want to encourage all our customers and partners to help us. All contributions are welcome, no matter how small. Your support does really matter, and your help actually makes a difference. Support our project and help us raise money for WWF’s conservation work. Make your donation here, or help us reach out to as many people as possible by sharing the link to this fundraising page through social medias like Facebook. All donations are welcome and your support will make a difference. Thanks for your help! * UVET Nordic AB (tidigare Flygpoolen i Stockholm AB) driver online-resebyråerna Flygpoolen (www.flygpoolen.se), Travelstore (www.travelstore.se), Doodle (www.doodle.se) och Flightfinder (www.flightfinder.se). ** UN International Panel on Climate Change (IPCC) NOTE! This collection is directly linked to WWF's fundraising account on Better Now’s site (https://www.betternow.org/se) and not to UVET Nordic. All donations on this page are entirely and directly transferred to WWF through their own payment solution. UVET Nordic is not involved in the management or handling of the revenues this collection gives rise to.

Insamlat belopp:
Mål: 50 000 kr
Period:
2015-01-30 2016-12-31

Aktivitet

Donationer:

Senaste gåvor

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Hjälp oss rädda naturen via WWF
UVET Nordic
{{don.MessageAnswer}}
Det finns inga gåvor till denna insamling ännu
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close