Läget är akut. Ditt stöd behövs i kampen mot utrotningen.

På bara 40 år har vi förlorat mer än hälften av mängden däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och reptiler på jorden. Der är svårt att förstå. Mer än hälften.

Den här snabba förlusten är inte bara en katastrof för de vilda djuren. Den är ett hot mot hela vår existens. Vi människor är helt beroende av den levande planetens stora biologiska mångfald, som ger oss friska ekosystem i hav, skogar och floder. Härifrån får vi luften vi andas, maten vi äter och vattnet vi dricker.

WWF arbetar dygnet runt i över 100 länder med konkreta åtgärder som till exempel att öka skyddet av land och hav, stoppa avskogningen och den brutala tjuvjakten samt minska klimatpåverkningar.

 

Så här gör du

Att starta en egen insamling tar bara fem minuter men kan göra stor skillnad.

  • Skriv en kort text

  • Dela med vänner, kollegor och familj

  • Följ hur din insamling bidrar till WWFs arbete för en levande planetl

Det är vårt sätt att leva som orsakar den snabba förlusten av den  biologiska mångfalden – men vi människor är också lösningen. Varmt tack för ditt stöd!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close