Läget är akut. Ditt stöd behövs i kampen mot utrotningen.

Runt hela planeten dör djur och växter i en extrem fart. Läget är akut. På mindre än 50 år har världens vilda bestånd av ryggradsdjur i snitt minskat med ofattbara 68 procent*. När arter försvinner, och känsliga ekosystem rubbas, drabbas också vi människor – även vår existens är beroende av den biologiska mångfalden och vad den ger oss i form av syre, rent vatten och mat. Och vårt sätt att leva är orsaken. Men vi människor är också lösningen!

WWF arbetar dygnet runt i över 100 länder med konkreta åtgärder som till exempel att öka skyddet av land och hav, stoppa avskogningen och den brutala tjuvjakten samt minska klimatpåverkningar.

*Visar undersökningar av 20.811 populationer av 4.391 undersökta arter av vilda ryggradsdjur, mellan 1970 och 2016. Källa: Living Planet Report 2020.

 

Så här gör du

Att starta en egen insamling tar bara fem minuter men kan göra stor skillnad.

  • Skriv en kort text

  • Dela med vänner, kollegor och familj

  • Följ hur din insamling bidrar till WWFs arbete för en levande planetl

Det är vårt sätt att leva som orsakar den snabba förlusten av den  biologiska mångfalden – men vi människor är också lösningen. Varmt tack för ditt stöd!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close