Starta din egen insamling

Sveriges natur är fantastisk men varken djur eller natur mår speciellt bra. Hoten mot vår natur, våra arter och ekosystem ökar. Våra ursprungliga äldre naturskogar som är rika på biologisk mångfald blir allt sällsyntare. Fjällen hotas, framförallt på grund av klimatförändringar. Många sjöar och vattendrag hotas av övergödning, dämning och reglering av vattenmängd. Och vi är långt ifrån att nå upp till de nationella och internationella miljömål som vi lovat att hålla.

Genom att starta en egen insamling kan du tillsammans med dina vänner hjälpa oss i arbetet att rädda våra hotade arter och bevara vår biologiska mångfald i Sverige. Tillsammans kan vi bevara vår älskade natur.

 

Så här gör du

Att starta en egen insamling tar bara fem minuter men kan göra stor skillnad.

  • Skriv en kort text
  • Dela med vänner, kollegor och familj
  • Följ hur din insamling bidrar till att rädda hotade arter och bevara biologisk mångfald i Sverige.

Med ditt och dina vänners stöd kan vi rädda hotade arter och natur i Sverige. Varmt tack!

Läs mer WWFs arbete i Sverige här!

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close