Esa Pruikkonen
Esa Pruikkonen Stockholm Rädda svensk natur

Esa Pruikkonen

Esa Pruikkonen startar härmed sin insamling för WWF där vi själva bidrar och uppmanar våra kunder till att bidra. Esa Pruikkonen - specialist på kommersiella fastigheter Det blir allt vanligare att investera i olika former av fastigheter och lokaler i kommersiellt syfte, vilket kan vara en mycket fördelaktig affär - om den görs på rätt sätt. På Esa Pruikkonen förstår vi oss på kommersiell fastighetsutveckling och vi finns här för att sondera terrängen för dig och din verksamhet i syfte att hitta just rätt fastighet för dig och ditt företag. Oavsett användningsområde. Förädling av och handel med kommersiella lokaler växer sig starkare för varje år som går, vilket gäller både för storskaliga som småskaliga projekt. Samtidigt byggs det allt fler fastigheter med miljö- och hälsoaspekter i åtanke. Hos Esa Pruikkonen är vi inte sena att hänga på den trenden och värdesätter såväl hållbar som miljövänlig samhällsutveckling. Det här kan Esa Pruikkonen stå till tjänst med Att investera i en kommersiell fastighet kan innebära mängder med möjligheter för dig som investera din tid och dina pengar på rätt utvecklare. Det kan också innebära ett lyft för ett specifikt område eller kvarter som inte tidigare fått så mycket uppmärksamhet. Det i sin tur kar med all sannolikhet både vinst och besöksantal för inblandade parter. Oavsett det rör sig om en fastighet i ett väletablerat område med redan befintliga butiker, kontor, serviceinrättningar, matställen, bostäder etcetera är det mycket viktigt att göra en noggrann plan för den fastighet du önskar investera i. Det gäller allt från planlösning till inventarier, dragning av el och eventuellt bredband och så vidare. Varje rum i fastigheten bör optimeras för bästa möjliga nytta och avkastning. Vi på Esa Pruikkonen har mångårig erfarenhet och gedigen kunskap om förädling och köp av kommersiella fastigheter och lokaler, och kan hjälpa dig och ditt företag/din verksamhet att nå full potential. Vi genomför såväl renovering och ombyggnation i både stora och små fastigheter, vilket i praktiken kan innebära förnyad planlösning, omdragning av el och indragning av bredband, nya ytskikt mer mera. Exempel på fastigheter som vi köper upp - hotell - kontorslokaler - butikslokaler - köpcentra - lägenheter - industrilokaler - förråd - nya stadsdelar Från förstudie till färdig produkt Vi finns med dig hela vägen - från förstudie i form av planläggning och ombyggnation och/eller renovering till färdig produkt. Vi analyserar de möjligheter den tilltänkta fastigheten har och går noggrant igenom varje kravspecifikation. Första steget är kontakten mellan dig och oss. Efter det görs en grundlig förstudie som ger oss en fingervisning om huruvida fastigheten är värd att investera i. Det beslutet grundar sig i fastighetens befintliga skick och om den är värd att satsa på i kommersiellt syfte. Kort och gott - om investeringen är värd din tid och dina pengar. Välkommen att ta kontakt med oss på Esa Pruikkonen för en första konsultation.

Insamlat belopp:
Mål: 5 000 kr
Period:
2019-08-16 2070-09-15

Aktivitet

Donationer:

Senaste gåvor

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Esa Pruikkonen
Esa Pruikkonen
{{don.MessageAnswer}}
Det finns inga gåvor till denna insamling ännu
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close