Rädda fjällräven
Copperhill 52D Nacka Rädda svensk natur

Rädda fjällräven

I början av 1900-talet var fjällräven fortfarande vanlig i Sverige, men 1928 hade stammen minskat kraftigt på grund av intensiv jakt, och fjällräven fridlystes. Trots skyddet har arten inte återhämtat sig, och under en lång tid verkar bristen på smågnagare vara ett allvarligt problem. Den svenska fjällrävsstammen är idag liten och geografiskt splittrad, vilket gör det svårt för rävarna att träffas för att para sig. Fjällrävarna behöver hjälp med att bli fler, att hitta varandra och att få behålla sitt hem och sin naturliga miljö, trädlös tundra. Under hårda vintrar är också stödutfodring särskilt viktig. WWF stödjer det Svenska Fjällrävsprojektet, som tillsammans med flera länsstyrelser arbetar bland annat med att stödutfodra fjällrävar och att minska antalet rödrävar vid fjällrävslyor. En viktig del i projektet är att få fjällrävarna att sprida sig till nya områden i närheten. Utan hjälp skulle fjällräven försvinna!

Insamlat belopp:
Mål: 20 000 kr
Period:
2021-08-02 2031-09-01

Aktivitet

Donationer:

Senaste gåvor

{{don.Amount | number:0}} kr
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Rädda fjällräven
Copperhill 52D
{{don.MessageAnswer}}
Det finns inga gåvor till denna insamling ännu
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close